Gói cước 4G Viettel

DLK50
50.000đ
DATA: 102GB/ tháng
Hạn: 30 ngày

ST90
90.000đ
DATA: 2GB/ ngày/ 30 ngày
Hạn: 30 ngày

12DLK50
600.000đ
DATA: 102GB/ tháng
Hạn: 365 ngày

V90
90.000đ

2GB/ngày.mp gọi viettel<20p. 50p gọi liên mạng.

Hạn: 30 ngày

ST70
70.000đ
DATA: 1GB/ ngày/30 ngày
Hạn: 30 ngày

DLK90
90.000đ

2GB/ngày.mp gọi viettel<20p. 50p gọi liên mạngchỉ sử dụng ở đắk Lắk.

Hạn: 30 ngày

V120
120.000đ

2GB/ngày.mp gọi viettel<20p. 50p gọi liên mạng.

Hạn: 30 ngày

ST120K
120.000đ
DATA: 28GB
Hạn: 28 ngày

MIMAX70
70.000đ
DATA: 4GB.hết truy cập tốc đọ thường
Hạn: 30 ngày

ST30K
30.000đ
DATA: 7GB
Hạn: 7 ngày

ST15K
70.000đ
DATA: 3GB< hết ngừng truy cập>
Hạn: 30 ngày

MIMAX90
90.000đ
DATA: 5GB.hết truy cập tốc đọ thường
Hạn: 30 ngày

Gói Cước DCOM 4G

D200
200.000đ
DATA: 20GB
Hạn: 30 ngày
Chi tiết

D500
500.000đ
DATA: 1 tháng 4GB, hết 4GB chạy tốc độ 256kb/s
Hạn: 1 năm
Chi tiết

D30
30.000đ
DATA: 2.5GB
Hạn: 30 ngày
Chi tiết

D50
50.000đ
DATA: 3.5GB
Hạn: 30 ngày
Chi tiết

D70
70.000đ
DATA: 7GB
Hạn: 30 ngày
Chi tiết

D90
90.000đ
DATA: 10GB
Hạn: 30 ngày
Chi tiết

D120
120.000đ
DATA: 12GB
Hạn: 30 ngày
Chi tiết

D300
300.000đ
DATA: 24GB
Hạn: 6 tháng
Chi tiết

Gói Cước GỌI ĐIỆN VIETTEL

F90
90.000đ

miễn phí gọi Viettel <10p,15p gọi ngoại mạng,250sms viettel +5Gb

 

Hạn : 30 ngày
Chi tiết

Xl90
90.000đ
DATA: 9GB
Hạn: 30 ngày
Chi tiết

Xl50
50.000đ
DATA: 5GB
Hạn: 30 ngày
Chi tiết

Hi90
90.000đ
DATA: 3GB,

Gọi Viettel: 100p. 30 sms viettel. Gọi ngoại mạng:100p

 

Hạn: 30 ngày
Chi tiết

3F90
270.000đ

miễn phí gọi Viettel <10p,15p gọi ngoại mạng,250sms viettel +5Gb

 

Hạn: 90 ngày
Chi tiết

6F90
540.000đ

miễn phí gọi Viettel <10p,15p gọi ngoại mạng,250sms viettel +5Gb

 

Hạn: 180 ngày
Chi tiết

12F90
1.080.000đ
Hạn: 360 ngày
Chi tiết

miễn phí gọi Viettel <10p,15p gọi ngoại mạng,250sms viettel +5Gb