Gói cước 4G / 4G Viettel

MIMAX70
70.000đ
DATA: 4GB
Hạn: 30 ngày
Chi tiết

MIMAX90
90.000đ
DATA: 5GB
Hạn: 30 ngày
Chi tiết

MIMAX125
125.000đ
DATA: 8GB
Hạn: 30 ngày
Chi tiết

MIMAX200
200.000đ
DATA: 15GB
Hạn: 30 ngày
Chi tiết

UMAX300
70.000đ
DATA: 30GB
Hạn: 30 ngày
Chi tiết

MIMAXSV
90.000đ
DATA: 4GB
Hạn: 30 ngày
Chi tiết

ST15K
15.000đ
DATA: 3GB
Hạn: 3 ngày
Chi tiết

ST30K
30.000đ
DATA: 7GB
Hạn: 7 ngày
Chi tiết

Gói Cước DCOM 4G

D200
70.000đ
DATA: 4GB
Hạn: 30 ngày
Chi tiết

D500
90.000đ
DATA: 5GB
Hạn: 30 ngày
Chi tiết

D30
125.000đ
DATA: 8GB
Hạn: 30 ngày
Chi tiết

D500
200.000đ
DATA: 15GB
Hạn: 30 ngày
Chi tiết

D70
70.000đ
DATA: 30GB
Hạn: 30 ngày
Chi tiết

D70
90.000đ
DATA: 4GB
Hạn: 30 ngày
Chi tiết

D120
15.000đ
DATA: 3GB
Hạn: 3 ngày
Chi tiết

DC300
30.000đ
DATA: 7GB
Hạn: 7 ngày
Chi tiết

Gói Cước GỌI ĐIỆN VIETTEL

F90
90.000đ
DATA: 5GB
Hạn: 30 ngày
Chi tiết

XI90
90.000đ
DATA: 9GB
Hạn: 30 ngày
Chi tiết

XI50
125.000đ
DATA: 5GB
Hạn: 30 ngày
Chi tiết

HI90
200.000đ
DATA: 3GB
Hạn: 30 ngày
Chi tiết

3F90
70.000đ
DATA: 5GB
Hạn: 30 ngày
Chi tiết

6F90
90.000đ
DATA: 5GB
Hạn: 30 ngày
Chi tiết

12F90
90.000đ
DATA: 5GB
Hạn: 30 ngày
Chi tiết